Download

Pensum og Taekguk

Dette kan hentes via forbundets hjemmeside.

Taekwondo.dk/Pensum

 

Klubbens reglement og vedtægter

 

Kørselsbilag / Udbetalingsbilag

 

Link til Bestyrelsens og Instruktørernes referater

Filerne bliver løbende overført fra møde til møde på vores Google Drev

Bestyrelsesmøder

Instruktørmøder

 

Velkomst Brochuren

Denne brochure kan også udleveres i klubben, her er den i .pdf format.

Forside

Bagside