Elite Vejle

Samarbejde med Elite Vejle

Vejle Taekwondo Klub har gennem flere år haft et tæt samarbejde med EliteVejle. Formålet er opbygge et træningsmiljø, hvor klubben kan få de bedste rammer, således udøveren både kan passe sin uddannelse og sit sportstalent.

Fokuspunkterne hos EliteVejle er:

  • Talentudvikling
  • Klubudvikling
  • Koordinering af uddannelse og træning
  • Fastholde talenterne i området.

Eliteidrætsklasserne

I tæt samarbejde med EliteVejle og Novaskolen tilbyder Vejle Taekwondo Klub vores elever at komme på Eliteidrætsklassen. Vi har fokus på hele mennesket, og det skal tænkes ind i udøverens hverdag, hvor der er travlhed med både familie, skole og træning. Formålet med Eliteidrætsklasserne er, at give udøverne mulighed for træne på eliteplan samtidig med de passer deres skolegang. Eliteidrætsklasser tilbydes fra 7. - 9. klasse på Novaskolen i Vejle, og er en selvstændig klasse kun for sportsudøvere. I samarbejde med Novaskolen ønsker vi at:

  1. Skabe sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning
  2. Skabe en positiv samarbejdskultur mellem skole, klub, elever og forældre, hvor alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde.
  3. Sikre rammer til, at eleverne bliver hele idrætsmennesker
  4. Skabe optimale rammer for talentudviklingen i samarbejde med EliteVejle og de forskellige klubber
  5. Sikre, at udøverne kan træne efter principperne i aldersrelateret træning.

Rammer for sportsklasser

Som elev under Eliteidrætsklasse får man adgang til en masse tilbud fra Elite Vejle:

Fysioterapeut - Behandling af skader, skadeforebyggende
Kostvejleder - Ernæring, sund kost
DGI - træneruddannelse
Sportspsykologi/ mentaltræning Skolens fokus på :
1. “det hele menneske”/ sport+skole
2. Fagligt dygtige lærere m. øje for idrætsdelen. 3. Rød tråd mellem NOVAskolen og CAMPUS Vejle/VIES

Vi følger eleven fra 7.klasse til 9. klasse. Efter folkeskolen, har eleven også mulighed for at tage sin gymnasielle ungdomsuddannelse via Campus Vejle, hvor der tages ekstra hensyn til udøverens sportslige talent. Programmet er fleksibelt, således der tages hensyn til udøverens træning, stævner og udenlandsrejser.

Mere info:

Eliteidræt

http://elitevejle.dk/

F