Klubbens strategi – Grundskolen

På denne side finder du Klubbens strategi for Grundskolen.

Vision, mål og strategi 

Klubbens vision for Grundskolen er:
”Attraktivt miljø med kompetente instruktører og et socialt miljø med plads til alle” 

Hvordan defineres målgrupperne i Grundskolen ? 

Målgruppen for Grundskolen er alle grundholdene – herunder: 

 • børn 6-8 år (mon bælte begynder)
 • børn 6-8 år (mon bælte øvede)
 • børn 9-14 år (begynder børn)
 • børn 9-14 år (øvede børn)
 • voksen begyndere 15 år+ (hvid bælte til blå med rød snip) – max 36 udøvere pr. træningspas 
 • Sort bælte holdet (rødt bælte til sort, m.v.) – max 36 udøvere pr. træningspas

Hvilke kompetencer er nødvendige på det organisatoriske niveau?. 

 • På udvalgsniveau er udarbejdet kommissorier, hvor kompetencebehovet er beskrevet. Herudover udarbejdes jobbeskrivelser for instruktører. 

Hvilke kompetencer er nødvendige i trænerstaben?. 

 • Chefinstruktør: Skal være gradueringsberettiget (min. 4 dan), min. Træner 2 (incl. DIF delen) + ATK, førstehjælpskursus.  
 • Instruktører: 18 år, min. rødt bælte (4. kup) 1-2 træner (eller 1a), ATK, førstehjælpskursus 
 • Hjælpeinstruktører: 1-2 træner (eller 1a), førstehjælpskursus, tilbydes ATK 

Krav/plan for efteruddannelse

Instruktøraftaler indgås (hvert år i december) herunder evalueringssamtale og kursusbehov afdækkes. Uddannelsesbehovene for instruktører skal holdes op mod de krav, som vi har opstillet. Gabet mellem nuværende niveau og krav skal lukkes.

Træningsmiljø/faciliteter 

Hvad er det for et træningsmiljø, som stilles til rådighed, således at den aktive konstant motiveres mod fremgang?. 

 • 2 dojanger, mindre træningsareal med måtter og styrketræningsområde, socialt klubrum, kontor, mødelokale, køkkenfaciliteter med 30 siddepladser. Det hele er klar marts 2016

Hvilke forpligtigelser har Grundskolen overfor klubben/øvrige medlemmer. 

 • Efterleve klubbens værdier 
 • Bidrage 5-8 timers frivilligt arbejde pr. år. 
 • Efterleve klubbens politikker og værdier – bør være en del af velkomstpakken, punkt på forældremøder.

Rekruttering/-fastholdelse af bredden 

Hvordan fastholder vi eleverne i Grundskolen 

 • Ved at have kompetente instruktører og udvikle de sociale relationer.

Hvordan skabes en overgang fra bredde til talent/elitegruppe – og omvendt? Hvad er det for særlige udfordringer, man står overfor? 

 • Samtræning med talentgruppen, sociale arrangementer, instruktører fra talent/elite underviser i grundskolen. Talentgruppen hverves bl.a. i forbindelse med gradueringer og i hverdagen, når instruktører fra talent/elite er instruktører.

Kommunikation  

Hvordan ønsker klubben at håndtere pressen og nyhedsformidling samt sponsorer og interessenter (eksterne interessenter) i forhold til Grundskolen? 

 • Vi benytter følgende medier: Ugeavisen (hver 12. uge), VAF og lokalavisen. Sociale medier: Facebook (klubbens) + flere undergruppe og hjemmeside.  
 • Vi ønsker primært at benytte Facebook til formidling omkring grundskolen. 
 • Min. 1 avisartikel i lokale medier om året.

 Hvem er ansvarlig? 

 • PR, WEB og intern kommunikation er ansvarlig.

Hvordan ønsker klubben at håndtere den interne kommunikation til idrætsudøvere, trænere, forældre og medlemmer? 

 • Forældremøder (chefinstruktørens sekretær), instruktørmøde (Chefinstruktøren), folder til nye (IT-ansvarlig i bestyrelsen)

F