Kup Graduering

Når man er ny i Taekwondo regi, opstår der altid en masse spørgsmål angående bælteprøver/kupgradueringer.

Derfor vil jeg lave en kort gennemgang af proceduren ved Vejles Kupgradueringer.

 

1. Hvad er det?

2. Hvordan forgår det? (Overordnet.)

3. Hvordan forgår det? (Op til og på dagen.)

4. Hvor meget koster det?

5. Hvordan tilmelder jeg mig?

6. Hvem spørger jeg?

7. Dragerne

8. Mentor Ordning.

1. Hvad er det?

Kupgraduering er en slags træning, hvor man gennemgår alle de ting vi træner på holdene til dagligt, men hvor der til gradueringen sidder et udvalg af klubbens gradueringsberettigede og instruktører, som så vurderer elevernes evner. Kan eleven sit pensum, belønnes det med et nyt bælte.

Vi giver altid feedback til eleverne, så de ved, hvad de gjorde godt, og hvad de skal træne ekstra på frem mod den næste graduering.

Efterhånden som man stiger i graderne, kommer der flere teknikker og serier, som man skal kunne for at opnå det næste bælte. Det er vigtigt at understrege, at man skal kunne alle teknikker fra hvidt bælte og op, og ikke kun de nye teknikker til det næste bælte.

Når man når til det røde bælte, begynder den holdning, eleven udviser under den daglige træning, også at få indflydelse på, om man kan blive indstillet til graduering.

Taekwondo handler meget om respekt og disciplin. Derfor stiller vi krav til eleven.

Det forventes, at man følger med i undervisningen og udviser respekt for instruktørerne, og ikke står og pjatter under træningen. Det forventes også, at eleven træner hjemme, så man kan arbejde videre med emnet til den næste træning.

 

2. Hvordan forgår det? (Overordnet.)

I Vejle Taekwondo Klub har vi et gradueringsudvalg, som består af klubbens instruktører, som har gradueringsret fra Dansk Taekwondo Forbund. Det er gradueringsudvalget, som overordnet har det tekniske ansvar i klubben og fastsætter kriterierne for graduering. I øjeblikket har vi 4 gradueringsberettigede, Dannie 7. dan, Flemming 5. dan, Kenneth 4. dan og Freddy 4. dan. Udvalget har en Chefinstruktør som fungerer som talerør for udvalget (dette er pt. Flemming).

Der er 10 bæltegrader inden det sorte bælte.

Gul snip (10. Kup)
Gul (9. Kup)
Orange (8. Kup)
Grøn ( 7. Kup)
Blå (6. Kup)
Rød snip (5. kup)
Rød (4.Kup)
1. sort snip (3. Kup)
2. sort Snip (2. Kup)
3. sort snip (1. kup)

 

 

 

Klubben afholder 2 kupgradueringer om året, og de ligger begge om søndagen fra ca. kl. 10.00 og frem. Det er altid de laveste graduerede, der kommer ind først.

Der sendes et program ud for dagen ca. en uge før gradueringen, og dette hænges også op i klubben.

Det er ikke sikkert, at man kan gå til graduering hver 6. måned, idet der er mange ting, som man skal lære til hvert bælte.  Så nogle gange bliver man bedt om at sidde en graduering over, hvis instruktøren ikke finder eleven klar. Elever får dog altid en forklaring på, hvad der skal rettes op på til næste graduering.

Til hver bæltegrad har vi en teoriprøve, hvor man typisk skal oversætte nogle koreanske udtryk til dansk. Prøven er skriftlig, men man kan få hjælp til oplæsning, hvis man har brug for det. Sværhedsgraden stiger gradvist til hvert nyt bælte. Til 4. kup og 1. kup bruger vi en udvidet teoriprøve, som har spørgsmål, som man skal uddybe. Denne prøve ligner den, som man skal igennem til 1. dan – altså sort bælte.

 

3. Hvordan forgår det? (Op til og på dagen.)

En elev som har gjort opmærksom på de gerne vil til graduering og har fået deres instruktørs accept, vil ca. en måned før gradueringen modtage en invitation til et graduerings-event. Dette event vil give eleven mulighed for at betale for gradueringen, samt fortælle hvilket bælte og længde de ønsker hvis de består deres graduering.

Klubben afholder en teoriprøve for eleverne, som træner indsigt og forståelse for de Koreanske termer der bliver brugt under træningerne. Elever bliver dog vejet primært på den fysiske test. Denne test vil forekomme enten før eller på selve gradueringsdagen. Datoen for teori prøve og fysisk prøve bliver sendt ud til de elever der skal op til graduering. De får svar på prøven sammen med den fysiske prøve på gradueringsdagen.

På selve gradueringsdagen, som altid er en søndag, vil den fysiske test starte ved ca. 09:00. De laveste bælte grader starter ud og vil skulle udføre hvad svare til en koordineret undervisning for gradueringsudvalget. Elever vil demonstrere hvad de har lært ved at en instruktør kører en træning med dem og de følger hans informationer, næsten som en hver anden trænings dag.

 

 

Tidskema kommer ud på hvor mange hold og hvornår holdene skal op. Det får eleverne via invitationen.

Både under den fysiske og den teoretiske prøve er der ingen publikum, så eleverne er garanteret optimale rammer for en god graduering.

Efter den fysiske prøve får eleverne at vide om de er bestået, hvordan det er gået og hvad de kan arbejde med for at blive bedre individuelt. Efter den korte konsultation vil forældre og pårørende blive lukket ind og en lille overrækkelses ceremoni vil forestå efter hver af holdende. (Dvs. de første elever skal ikke vente timer på at få udleveret deres bælte.)

 

4. Hvor meget koster det?

At gå til graduering koster 100 kr, som man indbetaler via invitationen til graduerings-eventet. Elever som ikke skal til graduering kan se eventet på hjemmesiden, men kan ikke melde sig til.

Beløbet dækker udgifterne til et nyt bælte/snip, forplejning til instruktører på dagen og en årlig instruktørdag.

Er det første gang, man går til kupgraduering, så skal man også medbringe 1 stk. pasfotos, idet det sættes på elevens graduerings papir.

 

5. Hvordan tilmelder jeg mig?

Når eleven modtager en invitation via e-mail, kan man logge ind på klubbens hjemmeside og tilmelde sig via Graduerings-eventet under 'Events'

Når de har skrevet op hvilke bælte længde og farve de ønsker og betalt de 100 kr. vil de modtage en kvittering via e-mail.

 

6. Hvem spørger jeg?

Når klubben nærmer sig en graduering vil instruktørerne automatisk begynde at spørge hvilke elever der ønsker at komme til graduering.

På alle vore hold er der en holdansvarlig, og det er ham/hende der vurderer, om eleven har nok træninger siden sidste graduering, samt hvorvidt eleven kan sit pensum.

Man skal have min. 25 træninger mellem hver graduering. Har eleven træninger nok og kan sit pensum, så indstiller den holdansvarlige eleven til graduering. Det er til enhver tid den holdansvarlige, der indstiller eleven.

Elever må gerne selv være opsøgende hvis de ønsker at have en dialog om hvad der skal til for at forbedre sin træning og dermed øge muligheden for at komme til graduering.

 

7. Dragerne

For klubbens yngste medlemmer på Drageholdene, bruger vi ”Monbælter” som er et børnebælte system, som ligger inden det gule bælte (9. Kup).

Har man rødt monbælte og derover, har man mulighed for at gå direkte op til 9. kup, hvis den holdansvarlige vurderer, at eleven er klar til dette.

Har man sort monbælte, kan man efter forbundets regler konvertere direkte til 9. kup, men i Vejle TKD har vi valgt, at eleven skal igennem en kupgraduering for at få 9. kup. Dette har vi valgt, fordi vi ønsker, at eleven får en chance for at prøve en kupgraduering inden, pensummet bliver for stort, at der ikke kommer til at gå for lang tid inden, de får et nyt bælte samt fordi der er stor forskel på en monbælte graduering og ”normal” graduering.

Klubben tilbyder ekstra træning for de, som har brug for og lyst til det. Det er frivilligt og træningerne tæller ikke med i de 25 træninger, som man skal have for at komme til graduering. Det er også stadig den holdansvarlige, som indstiller eleven.

 

8. Mentor Ordning

Klubben har også en ”Mentor ordning.”

Det betyder, at en elev kan vælge en højere gradueret til at hjælpe med lidt ekstra træning eller bare spørgsmål til de nye teknikker. Ordningen er frivillig, men der er flere og flere, som benytter sig af denne, når de kommer lidt op i graderne.

 

Opstår der spørgsmål angående graduering eller lign. så er I altid velkommen til at kontakte mig.

 

MVH

Flemming Haagen Jensen

Flemming@vejle-taekwondo.dk

Mobil: 20948784

 

F